Ochrana údajů

Protokolování

Při vyvolání této nebo jiných stránek internetové nabídky města Parkstein a při vyvolání jednotlivých souborů předáváte prostřednictvím svého internetového prohlížeče údaje našemu webovému serveru. Následující údaje se zaznamenávají do souboru protokolu během probíhajícího spojení pro komunikaci mezi vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem:

Tyto komunikační údaje jsou ukládány z důvodů technické bezpečnosti, zejména za účelem obrany proti pokusům o útoky na náš webový server. Údaje uložené v souboru protokolu jsou však vyhodnocovány výhradně pro statistické účely; nejsou předávány třetím stranám.

Pokud je dána možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy atd.), zadání těchto údajů je dobrovolné. I v tomto případě bude s vašimi údaji zacházeno důvěrně a nebudou předány třetím stranám. K propojení s výše uvedenými komunikačními údaji rovněž nedochází.

Uživatelé mají právo na vyžádání bezplatně získat informace o osobních údajích, které jsou o nich uloženy. Kromě toho mají právo na opravu, blokování a výmaz těchto osobních údajů v souladu se zákonnými ustanoveními.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se přenášejí z internetu do vašeho počítače spolu s požadovanými údaji. Tyto údaje jsou v něm uloženy a připraveny k pozdějšímu načtení.

Soubory cookie používáme k vaší identifikaci během návštěvy našich webových stránek. Soubory cookie mohou být použity také na propojených stránkách, aniž bychom vás o tom mohli předem informovat.

Soubory cookie nejsou spojeny s osobními údaji a nelze z nich vyvozovat žádné závěry o aktivitách uživatele.

Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Ukládání souborů cookie však můžete deaktivovat nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, jakmile budou soubory cookie nastaveny.

Aktivní složky

V naší informační nabídce jsou použity některé aktivní komponenty, jako je Javascript, Java applety nebo ovládací prvky Active-X. Tuto funkci můžete vypnout nastavením svého internetového prohlížeče.

Odkazy na další webové stránky

Online nabídka obsahuje odkazy na další webové stránky. Nemáme žádný vliv na to, zda provozovatelé jiných webových stránek dodržují předpisy o ochraně osobních údajů.

Město Parkstein jako poskytovatel odpovídá za svůj vlastní obsah v souladu s obecnými právními předpisy. Tento vlastní obsah lze odlišit od "odkazů" na obsah poskytovaný jinými poskytovateli. Město Market Parkstein nenese žádnou odpovědnost za obsah třetích stran, který je zpřístupněn k použití prostřednictvím odkazů a je speciálně označen, a nepřijímá jeho obsah za svůj. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, jakož i za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití informací odpovídá výhradně poskytovatel internetových stránek, na které je odkazováno. Redakce nese odpovědnost za externí odkazy pouze tehdy, pokud o nich, tj. i o případném nezákonném nebo trestně postižitelném obsahu, pozitivně ví a je technicky možné a rozumné jejich použití zabránit.

Elektronická pošta (e-mail)

Informace, které nám posíláte nešifrovaně elektronickou poštou (e-mailem), mohou být během přenosu přečteny třetími stranami. Zpravidla také nemůžeme ověřit vaši totožnost a nevíme, kdo se za e-mailovou adresou skrývá. Právně bezpečná komunikace prostřednictvím e-mailu proto není zaručena. Stejně jako mnoho jiných poskytovatelů e-mailových služeb používáme filtry proti nežádoucí reklamě ("SPAM filtry"), které v ojedinělých případech automaticky klasifikují i běžné e-maily jako nežádoucí reklamu a mažou je. E-maily obsahující škodlivé programy ("viry") jsou námi rovněž automaticky mazány.