Otisk

vulkanerlebnis-parkstein.de je informační služba tržního města Parkstein.

Informace podle § 5 TMG

Marktgemeinde Parkstein
Schlossgasse 5
D-92711 Parkstein

Telefon +49 (0)9602 – 61639-10
Fax +49 (0)9602 – 6163929

E-mail: vulkanerlebnis@parkstein.de
Internet: www.vulkanerlebnis-parkstein.de

Identifikační číslo pro DPH podle § 27 a UStG: DE 255/114/50139

Tržní město Parkstein je veřejnoprávní obcí. Zastupuje ho 1. starosta Reinhard Sollfrank.

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek:
Reinhard Sollfrank, 1. starosta
Marktgemeinde Parkstein
Schlossgasse 5
D-92711 Parkstein

Textový a obrazový materiál

Fotografie použité na těchto webových stránkách pocházejí z:
Matthias Hecht – www.matthias-hecht.de
Birgit Plößner

Koncepce a realizace

ECHO21 – Ihre externe Marketingabteilung
Značka OberpfalzECHOs

Odmítnutí odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však převzít žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které nasvědčují nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o příslušných porušeních dozvíme, neprodleně tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení právních předpisů účelná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, takové odkazy neprodleně odstraníme.
Urheberrecht

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme.

Ochrana údajů

Pokud chcete získat informace o údajích, které shromažďujeme při používání našich webových stránek, přečtěte si prosím naše oznámení o ochraně osobních údajů.

Použití našich kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisků třetími stranami za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádané pošty.